Aarhus Universitets segl

Enkeltfag på deltid

Hvis du ikke ønsker at følge en hel uddannelse, giver enkeltfag på deltid dig mulighed for at vælge mellem et enkelt fag eller et enkelt modul fra nogle af de uddannelser, der er tilrettelagt på deltid for erhvervsaktive. Det kan fx være et fag eller et helt modul fra en master- eller en diplomuddannelse.

Du har også mulighed for at følge et særskilt modul på masterniveau. Et særskilt modul indgår ikke i en eksisterende masteruddannelse, men er et selvstændigt modul på masterniveau.

Som deltager i enkeltfag på deltid får du udbygget dit netværk gennem et socialt og fagligt læringsfælleskab med andre erhvervsaktive, der også har interesse i de af universitetets efter- og videreuddannelsesforløb, du har valgt.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, du ønsker at følge fag på/det selvstændige modul, du ønsker at følge. Forhør dig hos det fakultet, dit fag/modul hører hjemme på. 

Enkeltfag


Love og bekendtgørelser

Enkeltfag på deltid er reguleret af de love, rammer og regler, som er gældende for de uddannelser, enkeltfaget knytter sig til. Særskilte moduler har egen bekendtgørelse.