Aarhus Universitets segl

Tompladsordningen

Tompladsordningen er måske noget for dig, der har mulighed for at læse i dagtimerne og synes, det kunne være spændende og givende at få mulighed for at følge undervisnings- og eksamensforløb sammen med Aarhus Universitets fuldtidsstuderende.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning enten på et enkelt kursus eller flere; eller måske på lidt længere uddannelsesforløb som fx tilvalg/sidefag. Du indgår på lige vilkår med universitetets ordinært indskrevne heltidsstuderende.

På Aarhus Universitet er der fem fakulteter og 28 institutter, som tilbyder ordinære heltidsuddannelser, men vær opmærksom på, at ikke alle kurser udbydes på tompladsordningen.

Kontakt efter- og videreuddannelsesadministrationen ved det relevante fakultet for at høre nærmere. 

Adgangskrav

Optagelse som studerende under tompladsordningen sker under forudsætning af ledige (tomme) pladser på de pågældende undervisningshold. Samtidig skal du opfylde adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at følge fag på. Forhør dig på det fakultet, hvor dit fag hører hjemme. Der er ikke krav om erhvervserfaring.

Omfang og tilrettelæggelse

Du kan følge enkelte fag eller kurser fra en uddannelse eller afgrænsede helheder af en uddannelse, fx et helt semesters undervisning eller nogle sidefag. Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Højst halvdelen af den normerede uddannelsestid må gennemføres på tompladsordningen, og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid. Kandidatspeciale kan ikke tages under tompladsordningen.

Eksamen

Du får mulighed for at gå til eksamen i de fag, du følger på tompladsordningen på lige vilkår med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende.

Deltagerbetaling

Der opkræves deltagerbetaling for at følge fag på tompladsordningen. Kontakt det relevante fakultet for oplysning om priser.