Aarhus Universitets segl

Master

Masteruddannelser er for dig, der ønsker ny viden, faglighed og kompetencer på kandidatniveau!

En masteruddannelse henvender sig til erhvervsaktive voksne, der både har en forudgående videregående uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring (dog mindst tre år for MBA).

På uddannelserne skabes der overblik over nye vinkler i forhold til dine arbejdsområder i koblingen mellem teori og praksis. Du vil derfor opleve, at undervisningen bygger oven på din forudgående uddannelse og erhvervserfaring. En masteruddannelse kan også være rettet mod udvikling af specialist- eller generalistfunktioner.

De enkelte moduler i en masteruddannelse udbydes ofte også som selvstændige enkeltfag.

 

Adgangskrav

Adgangskravet til masteruddannelser består dels af krav om forudgående uddannelse, dels af krav om forudgående relevant erhvervserfaring.
De generelle adgangskrav til en masteruddannelse er én af følgende adgangsgivende uddannelser:

  • en relevant kandidatuddannelse
  • en relevant akademisk bacheloruddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb
  • og for visse masteruddannelser en relevant mellemlang videregående uddannelse

Ansøgeren skal derudover have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Kravet om erhvervserfaring er ufravigeligt.
De nøjagtige adgangsbestemmelser kan læses på hjemmesiden for den enkelte masteruddannelse.

Omfang og tilrettelæggelse

Masteruddannelserne tages på deltid, har normalt en varighed på to år og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS point).  Masteruddannelserne er normalt tilrettelagt, så de kan følges sideløbende med et job.

Uddannelserne tilrettelægges ofte som it-støttet undervisning med weekend- og/eller lørdagsseminarer. Der er også masteruddannelser med undervisning om aftenen eller i dagtimerne (typisk torsdag/fredag).

Masteruddannelsen skal normalt gennemføres inden for en periode på seks år. I visse tilfælde kan studienævnet for en uddannelse fastsætte en kortere maksimal uddannelsestid, hvis særlige, faglige forhold gør sig gældende.

For masteruddannelser, som er reguleret af en anden bekendtgørelse end masterbekendtgørelsen, gælder de pågældende bekendtgørelsers bestemmelser om maksimal uddannelsestid.

Deltagerbetaling

Der er opkræves deltagerbetaling på alle masteruddannelser.

Masteruddannelser på AU