Aarhus Universitets segl

Bachelor, kandidat og tilvalg på deltid

Begrebet heltid-på-deltid dækker over, at udvalgte heltidsuddannelser på Aarhus Universitet, der normalt udbydes i dagtimerne, bliver udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid. Heltidsuddannelserne-på-deltid er identiske med fuldtidsuddannelserne og er fuldt ud ligeså kompetencegivende, men strækker sig blot over længere tid med undervisning tilrettelagt om aftenen og/eller i weekenderne, således at du kan følge den fx ved siden af et fuldtidsarbejde.

Hvis du gerne vil tage en af universitetets heltidsuddannelser, men ikke har mulighed for at studere på heltid, så er vores heltidsuddannelser på deltid måske noget for dig. Heltid-på-deltid kan også være en mulighed for at tage et tilvalg/sidefag. 

Adgangskrav

Adgangskravene til heltidsuddannelse-på-deltid er de samme som til optagelse på heltidsstudiet, dog undtaget kravet om karakterkvotient.

Ved optagelse på udbud på bachelorniveau stilles der krav om gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Specifikke krav til fag og niveauer skal være opfyldt (fx et bestemt niveau i et fremmedsprog).

I enkelte tilfælde kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige forudsætninger og lever op til kravene på anden vis (fx et antal relevante beståede enkeltfag i en gymnasial uddannelse).

For optagelse på udbud på kandidatniveau stilles krav om forudgående kvalifikationer svarende til de krav der stilles for, at heltidsstuderende kan optages – fx en forudgående teoretisk uddannelse på bachelorniveau, en afsluttet bacheloruddannelse i et nærmere angivet universitetsstudium og/eller kendskab til specifikke metoder og teorier el. lign.

Der er ikke krav om erhvervserfaring for optagelse på en heltidsuddannelse på deltid.

Omfang og tilrettelæggelse

Undervisningen er tilrettelagt for erhvervsaktive. I nogle tilfælde er det organiseret som it-støttet undervisning. Omfanget af den enkelte heltidsuddannelse-på-deltid afhænger af studieordningen på det tilsvarende fuldtidsstudium.

 

Deltagerbetaling

Der opkræves deltagerbetaling på alle heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid.

Bachelor, kandidat og tilvalg på deltid