Aarhus Universitets segl

Diplom

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker ny viden og nye kompetencer på bachelorniveau samtidig med, at du allerede er i gang med en karriere.

Nogle diplomuddannelser har en specifik målgruppe, fx datamatikere eller tandplejere. En HD er en diplomuddannelse indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde.

 

Adgangskrav

De generelle adgangskrav til en diplomuddannelse er en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. 

Ansøgeren skal derudover have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Kravet om erhvervserfaring er ufravigeligt.

De præcise adgangsbestemmelser kan læses på de enkelte diplomuddannelsers hjemmesider.

Omfang og tilrettelæggelse

En diplomuddannelse har normalt en varighed på to år, og svarer til et års fuldtidsstudium (60 ECTS-point). De enkelte moduler udbydes ofte også som selvstændige enkeltfag. Uddannelserne er tilrettelagt på deltid, ofte med undervisning om aftenen og i weekenden, evt. kombineret med it-støttet undervisning, så du kan tage en diplomuddannelse, mens du har fuldtidsarbejde.

Deltagerbetaling

Der opkræves deltagerbetaling på alle diplomuddannelser.

Diplomuddannelser på AU