Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Supplerende uddannelsesaktivitet

Regler om supplering af bacheloruddannelsen

Mulighederne for supplering af bacheloruddannelsen er blevet ændret i forbindelse med fremdriftsreformen. Det politiske ønske er, at uddannelserne som udgangspunkt tilrettelægges så behovet for faglig supplering minimeres, uden at det sker på bekostning af det faglige niveau. Supplering vil derfor være en undtagelse fra det normale studieforløb. De nye bekendtgørelser, der definerer mulighederne for supplering, er nu blevet vedtaget. Det er samtidig blevet besluttet, hvordan de nye regler skal udmøntes på Aarhus Universitet.

  • Hvis supplering er tilladt, må (professions)bacheloruddannelsen max. suppleres med 30 ECTS.
  • Supplering på max. 30 ECTS, der er bestået inden eller i samme termin som bacheloruddannelsens afslutning, må tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag.
  • Supplering vil være med deltagerbetaling. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor ansøger har opnået de krævede kompetencer i forbindelse med beståede dele af ordinær uddannelse.
  • Reglerne om supplering omfatter ikke ansøgere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU), der under alle omstændigheder skal supplere for at opnå kompetencer svarende til en bachelorgrad.

Undtagelsesvis supplering efter (professions)bachelorens afslutning

  • Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse, dvs. bestået efter bacheloruddannelsens afslutning, er kun muligt for kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning og må kun tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag, hvis universitetet forud for suppleringen har givet ansøger en garanti for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse.
  • For studerende, som allerede har opnået relevante kompetencer via beståede suppleringskurser eller tidligere beståede dele af ordinær uddannelse, kan der være mulighed for merit. Meritten vil ikke være en del af kandidatuddannelsen, men derimod en del af opfyldelsen af adgangskravene. Hvis merit for supplering er bevilget, vil det fremgå af et eventuelt optagelsesbrev.

Om fremdriftsreformen

Læs om fremdriftsreformen

 

Hvis du har spørgsmål om supplerende uddannelsesaktiviteter, er du velkommen til at kontakte efter- og videreuddannelsesadministrationen på dit fakultet.