Aarhus Universitets segl

Master som fleksibelt forløb

Hvis du har brug for en masteruddannelse inden for et fagområde, hvor der ikke allerede findes en relevant masteruddannelse, så er en master tilrettelagt som fleksibelt forløb måske noget for dig. Master som fleksibelt forløb er individuelt tilrettelagt masteruddannelse, og sammensættes af fag fra forskellige masteruddannelser eller andre uddannelser på kandidatniveau.

Adgangskrav

Du skal søge om optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på selve uddannelsesforløbet. For at blive optaget på vejledningsforløbet skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på minimum følgende niveau:

  • En mellemlang videregående uddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En kandidatuddannelse
  • En diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb

Der kan stilles krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning. Det er et ufravigeligt krav, at du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Omfang og tilrettelæggelse

Master som fleksibelt forløb tilrettelægges i samarbejde med dig efter ansøgning til et af vores fakulteter. 

En faglig vejleder vil hjælpe dig med at afklare, om dine ideer og ønsker til et uddannelsesforløb vil kunne realiseres i en uddannelsesplan, der fungerer som en studieordning – dvs. den fastsætter mål, indhold, tidsplan m.v. for dit studieforløb og for aftalen mellem dig og universitetet.

Efter faglig vurdering kan allerede beståede mastermoduler eller kandidatfag godkendes til at indgå som led i uddannelsen. Sammen med det afsluttende afgangsprojekt skal uddannelseselementerne sikre dig en klar faglig progression og profil, samt et kompetenceniveau svarende til masterniveau.

Uddannelseselementerne, der skal svare til et års fuldtidsstudium (60 ECTS-point), kan tilrettelægges som heltid- eller deltidsstudium. Forløbet skal gennemføres inden for en periode på seks år.

Vejledning

Du kan tage en master som fleksibelt forløb på fakulteterne Arts, Aarhus BSS, Natural Sciences og Technical Sciences. Arts varetager vejledningen for både Arts og Aarhus BSS. Kontakt derfor efter- og videreuddannelsesadministrationen på Arts eller Nat-Tech.

Deltagerbetaling

For master som fleksibelt forløb opkræves deltagerbetaling for vejledning med henblik på udarbejdelse af uddannelsesplaner samt for de enkelte uddannelseselementer og afgangsprojektet.