Aarhus Universitets segl

Ansættelsesforhold - FAQ

Er du ansat som støtteperson på RSC, finder du her svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din ansættelse. 

Hvad er min løn? Studiementor

Som studiementor ved universitetet aflønnes du med 208,57 kr. pr. arbejdstime efter 01.10.2023
Du er omfattet af den pensionsordning, der gælder ifølge overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v. Universitetet indbetaler et samlet pensionsbidrag på 1,78 % af timelønnen til AkademikerPension. Heraf anses 1/3 som dit eget bidrag.
Du har ikke ret til ferie med løn, men optjener i stedet 12,5 procent feriegodtgørelse af lønnen i optjeningsåret efter ferielovens § 24.

 

Hvad er min løn? Støttelærer (færdiguddannet)

Som støttelærer ansættes du på individuelle vilkår og ikke i henhold til en overenskomst. Du aflønnes med en basistimeløn på 263,14 kr. pr. arbejdstime efter 01.10.2023
Du er ikke omfattet af en pensionsordning, og universitetet udbetaler ikke pensionsbidrag.
Du har ikke ret til ferie med løn, men optjener i stedet 12,5 procent feriegodtgørelse af lønnen i optjeningsåret efter ferielovens § 24.

Bruges mit bikort if. med løn?

Til lønudbetaling til studenterstudievejledere bruges som hovedregel dit bi-kort, idet HR går ud fra, at du udnytter dit hoved-kort til din SU.

Til støttelærer er det individuelt, hvad der bruges.

Du skal kontakte HR, hvis du er i tvivl om, det er, det rigtige kort der benyttes.

Hvor er min kontrakt?

Hvis du arbejder mindre end 3 timer om ugen, har du efter ansættelsesbevisloven ikke krav på at få et ansættelsesbevis. Aarhus Universitet laver derfor ikke ansættelsesbeviser på ansættelser under 3 timer om ugen, da universitetet lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til det.

Først når ansættelsesforholdet er på mere end 3 timer om ugen indtræder AU’s skriftlige oplysningspligt til at underrette dig om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvilket sker i form af et ansættelsesbevis.

Der vil automatisk blive fremsendt et ansættelsesbevis, når dit ugentlige timetal overstiger 3 timer.

Hvorfor kommer min løn ikke?

Der kan være flere årsager til at din løn ikke er kommet.

  • Din timeseddel er sendt ind efter den angivede tidsfrist. Hvis det er tilfældet, vil din løn først komme med i den næste lønudbetaling
  • Der har været fejl i det format, som timesedlen er sendt ind i eller opløsningen har været for dårlig. Dette kan give forsinkelse på udbetalingen
  • Timerne er indberettet på et forkert forløb

Hvis der er fejl i formatet eller timesedlen er ulæselig, vil du blive kontaktet af sekretariatet og bedt om at genfremsende din timeseddel.

Det er vigtigt at du kontrollerer at dine timer bliver indberettet på det korrekte forløb, da du ikke vil få udbetalt timer for forløb, hvor der ikke er flere timer tilbage.

Frist for lønudbetaling finder du her

Frigørelsesattest

Hvis du er ansat under 3 timer i gennemsnit pr. uge, så modtager du ikke en kontrakt og har ikke opsigelsesvarsel.

Hvis du ansat mellem 3 og 8 timer i gennemsnit pr. uge, så modtager du en kontrakt, hvori der står at du ikke har opsigelsesvarsel.

Hvis du er ansat minimum 8 timer i gennemsnit pr. uge, så modtager du en kontrakt og har som udgangspunkt opsigelsesvarsel. Kun i dette tilfælde kan der laves en frigørelsesattest.

Hvad er personfølsomme oplysninger?

Det kan være en god ide at tage notater og lignende i forbindelse med et støtteforløb. Hvis du gør dette, er det vigtigt at have sat sig ind i reglerne for følsomme oplysninger om menneskers rent private forhold. Det drejer sig om oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. 
 
Andre typer af oplysninger om rent private forhold anses også for at være følsomme. Det drejer sig om oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger, f.eks. om interne familieforhold. 
 
De oplysningstyper, der ikke vedrører rent private forhold, kan kaldes almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan f.eks. være identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre lignende ikke følsomme oplysninger. 

Et navn i sig selv er ikke en personfølsom oplysning. Det bliver det først, når det er kombineret med en af ovenstående oplysninger. 

For dig betyder det: 

At mails modtaget fra studerende indeholdende personfølsomme oplysninger skal slettes. 

At du skal slette indhold af personfølsomme karakterer, hvis du trykker besvar på mails fra studerende, også selv om den studerende selv har skrevet dem til dig. 

At du ikke må videregive personfølsomme oplysninger uden udtrykkeligt samtykke fra den studerende. 

At du ikke må opfordre den studerende til at sende personfølsomme oplysninger til dig pr. mail. 

At du skal slette gamle mails fra studerende, der indeholder personfølsomme oplysninger. 

At du ikke må opbevare personfølsomme oplysninger om den studerende på din PC. 

Videomøder med studerende?

Vi anbefaler, at du bruger Zoom og logger ind med dit AU-ID, når du skal mødes online med studerende.

Ved at logge ind med dit AU-ID får du adgang til en langt mere sikker udgave af Zoom ift. beskyttelse af personoplysninger.

Du vil heller ikke blive smidt af mødet efter 40 minutter, som i den gratis version af Zoom.

1) Download og åben Zoom på din computer, telefon eller tablet

2) Tryk på Sign In

3) Tryk på Sign in with SSO

4) Skriv/vælg Aarhusuniversity i domænenavnet og tryk Continue

5) Herefter bliver du bedt om at logge ind via WAYF med dit AU-ID, ligesom du plejer

Jeg er ansat som studiementor. Hvilken mail skal jeg bruge?

Når du er ansat som studiementor ved RSC, kommunikerer vi via din studiemail. 

Det vil sige, at timesedler, spørgsmål mv. til RSC’s sekretariat samt kommunikation med rådgivere og vejledere foregår via din studiemail. 

Det samme gælder kommunikation om workshops og andre arrangementer. 

 

Jeg er ansat som faglig støttelærer. Hvilken mail skal jeg bruge?

Som faglig støttelærer skal du huske at oprette to-faktor-godkendelse til din AU-medarbejdermail. Du skulle gerne have modtaget besked om dette i din medarbejdermail. 

Har du udfordringer i den forbindelse, skal du kontakte fællesadministrationens IT-support via adm.it@au.dk eller 8715 0955.