Aarhus Universitets segl

Inspiration til samarbejde

Her på siden finder du gode råd og inspiration til samarbejdet med den studerende. Jeres samarbejde kan have faglig eller social karakter – ofte er det en blanding af begge dele.   

At afstemme forventninger 

Et nyt studiestøtteforløb begynder som regel med en fælles snak og forventningsafstemning omkring samarbejdet i det pågældende semester. Det er vigtigt at få en god snak om, hvad I forventer I skal arbejde med, hvornår og hvordan I skal mødes. Jeres uddannelsesrådgiver er med til at etablere og facilitere jeres samarbejde, og I vil som regel blive bedt om at udfylde en samarbejdsaftale eller en semesterplan. Den kan hjælpe jer med at få en retning på jeres samarbejde, og den kan bruges, når I i slutningen af semesteret evaluerer jeres forløb.  

En samarbejdsaftale kan se sådan ud

 

Gode råd til gode møder 

Udover den overordnede afstemningsforventning og samarbejdsaftale er det også vigtigt at overveje, hvordan man sammen kan skabe gode møder. Nogle gange kan det være en god ide med en dagsorden. Den kan man evt. lave i fællesskab i starten af mødet, så man er enige om, hvad man skal nå på mødet. Det kan også være hensigtsmæssigt at tænke mødet eller samtalen i tre dele: en start – en midte – en slutning. Hvert et møde og hver en samtale er unik. Det kan ofte være nødvendigt at holde øje med tiden og sørge for, at der er tid til at lave aftaler for næste møde. 

Gode studiestrategier 

Samarbejdet i et studiestøtteforløb handler ofte – men ikke altid – om udvikling af gode studievaner og strategier. Som støtteperson er det vigtigt, at du deler ud af dine egne erfaringer, så den studerende kan spejle sig i dem og blive inspireret. Det gælder både dine gode erfaringer, hvor noget er lykkedes, men også de udfordringer, som du har mødt på studiet. Både gode og dårlige oplevelser kan være inspirerende, og de giver et mere nuanceret og realistisk billede af et studieliv. 

Hvis I i samarbejdet har brug for nye ideer og gode råd til studielivet, så kan I gå på jagt efter viden og værktøjer på disse to online ressourcer, der er udviklet til at hjælpe AU studerende godt på vej i deres studie: