Aarhus Universitets segl

Din rolle som støtteperson

Her på siden kan du blive klogere på mentorrollen og forskellige perspektiver på studielivet

Mentorroller

Der er ikke én bestemt måde at være støtteperson på. I et studiestøtteforløb kan samarbejdet løbende ændre karakter og som støtteperson kan man opleve, at man hjælper på mange forskellige måder. Der kan for eksempel både være brug for, at man instruerer i, hvordan en opgave skal løses eller struktureres, men der kan også være brug for, at man lytter til sin mentee uden at komme med løsningsforslag. Som støtteperson kan du derfor have mange forskellige roller. Måske genkender du de fire roller i figuren til højre. 

At lytte og stille spørgsmål

Som støtteperson er det vigtigt at kunne lytte aktivt og stille gode spørgsmål, der hjælper den studerende på vej. Ofte er det den person, der fortæller, som får aha-oplevelser eller gode erkendelser. Derfor er det vigtigt at give tid og rum til at lytte og lade den studerende få god tid til at reflektere og formulere sine tanker, ønsker og behov.  

Som støtteperson er det også vigtigt at kunne stille gode spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Der er forskel på spørgsmål. Nogle spørgsmål er åbne og andre er lukkede. Nogle spørger ind til fortiden og andre til fremtiden. Nogle spørgsmål er afklarende andre er problematiserende. 

Begge dele, at lytte og at stille gode spørgsmål, er noget man automatisk øver sig på, når man er støtteperson hos os. Det er også noget, som du kommer til at arbejde med i din opkvalificering, både til supervision og på workshop. 

Studielivsmodellen 

Som studerende har du selv erfaret, at et studieliv rummer mange facetter. Du har måske også erfaret, at det nogle gange kan være svært at balancere mellem studielivet og ens øvrige liv. I Studielivsmodellen herunder/til højre kan du finde inspiration og blive klogere på, hvordan vi på PPU forstår de forskellige facetter i et studieliv og hvordan de påvirker hinanden. Hvis du er interesseret i at læse mere om tankerne bag modellen, så kan du finde en artikel her.