Aarhus Universitets segl

Workshops

Workshop

Hvert semester har du mulighed for at deltage i en workshop, der afholdes i Århus. For nye støttepersoner, det vil sige personer, der ikke tidligere har haft et studiestøtteforløb ved PPU, er det et krav, at man i løbet af det første års ansættelse (de første to semestre) skal have deltaget i en Introworkshop. Det betyder, at det semester, hvor man deltager i den obligatoriske Introworkshop, bliver de tre timer til deltagelse i en workshop brugt her. Introworkshops bliver udbudt løbende hvert semester i Århus. 

Oversigt og tilmelding 

Hvis du er ny støtteperson, vil du i løbet af semesteret modtage en invitation på mail. Heri kan du læse om indholdet af Introworkshoppen. I alle andre semestre end det semester, hvor man deltager i en Introworkshop, har man mulighed for at deltage i en valgfri Temaworkshop. Disse workshops har forskellige temaer og bliver udbudt løbende i Århus.  

Er man ansat som støtteperson for mere end én studerende har man 6 lønnede timers opkvalificering pr. forløb.

Det vil sige, at man i dette tilfælde har mulighed for at deltage i mere end én workshop pr. semester. De 3 timer til individuel supervision, skal dog bruges i forbindelse med det aktuelle forløb de hører til. Da opkvalificeringen er lønnet, skal timer brugt til opkvalificering noteres på den aktuelle timeseddel, hvor også støttetimer noteres.