Aarhus Universitets segl

Til dig der overvejer at blive støtteperson

Hvis du overvejer at blive støtteperson for en studerende med særlige behov, kan du her finde informationer om de forskellige typer støttepersoner, vi ansætter og samarbejder med i studiestøtten på Rådgivnings- og støttecentret samt hvad formålet med støtten er. Du finder også informationer om, hvordan du bliver støtteperson. 

 

Støtteperson for studerende med psykiske eller neurologiske lidelser

I forløb med studerende med psykiske eller neurologiske lidelser samarbejder vi både med støttepersoner, der er under uddannelse (en studiementor) og med støttepersoner, der er færdiguddannet (en faglig støttelærer)

Støtteperson for studerende med dyskalkuli

I forløb med studerende med dyskalkuli er der særligt fokus på at kvalificere den studerendes forståelse af metoder på studiet. Den faglige støtteperson giver således sparring ift. specifikke problemområder, som den studerende gerne vil have fokus på. Formålet er, at den studerende udvikler strategier til at håndtere matematikkrav på studiet, fx i form af visualiserings- og struktureringsstrategier. 

Støtteperson for studerende med dysleksi

Studerende med dysleksi vil typisk samarbejde med en læse-/skrivevejleder om at udvikle strategier, der støtter den studerende i selvstændigt at kunne håndtere læse- og skrivekrav på uddannelsen. Dette samarbejde tager udgangspunkt i, at den studerende som ”ekspert” på sit eget studie har indsigt i de krav, det stiller at kunne håndtere læsning og skrivning på studiet.  

En mulighed i samarbejdet er at inddrage en faglig støtteperson, som kan støtte den studerende i at kvalificere dennes forståelse af studiets krav og metoder i specifikke fag. En støtteperson kan også inddrages for at kvalificere de strategier, der udvikles i læse-/skrivevejledningen 

Tips til uopfordrede ansøgninger

Skriv lidt om, hvorfor du tænker, at du vil være en god støtteperson. Du må gerne fremhæve, hvis du har erfaring inden for området og hvis der er fag, som du er særlig god til. 

Medsend dit CV med adresse og au-mailadresse samt alle foreløbige karakterer fra din videregående uddannelse. 

Din ansøgning lægges i vores jobbank, så du kan kontaktes, når der er behov for en støtteperson med dine fag og din profil. 

Hør Astrid fortælle om mentorjobbet hos RSC