Aarhus Universitets segl

Rammer for studiestøtteforløb

Her på siden kan du læse om de praktiske rammer for studiestøtteforløb hos RSC

Timetal og planlægning

Et studiestøtteforløb kan forløbe over et eller flere semestre. For hvert semester er der 20 timer til samarbejde mellem dig og den studerende. Der er ingen faste regler for hvor mange af de 20 timer, der skal bruges og hvor ofte man skal mødes i et studiestøtteforløb. Det finder I ud af i fællesskab på baggrund af behov og ønsker. Bruger man alle 20 timer, så kan man søge om ekstra timer. Nogle støttepersoner har mere end et studiestøtteforløb.  

Et studiestøtteforløb faciliteres af en uddannelsesrådgiver. Hun/han afholder i starten af semesteret et opstartsmøde, hvor I møder hinanden og laver de første aftaler for forløbet. I slutningen af semesteret afholder I sammen med uddannelsesrådgiveren et evalueringsmøde, hvor man snakker om, hvordan forløbet er gået, og hvad man forventer i det kommende semester. To af de 20 timer går til opstarts- og evalueringsmøde. 

Studiementor eller faglig støttelærer 

Hos PPU har vi to typer støttepersoner: en studiementor, der er under uddannelse og en faglig støttelærer, der er færdiguddannet. En faglig støttelærer får som færdiguddannet kandidat en lidt højere timeløn end en studiementor. Se i højre menu lønsats og anden praktisk info. 

Som støtteperson træder du ind i et forløb, hvor du langsomt opbygger en relation til den studerende. Relationen bygger på tillid og tavshedspligt er en selvfølge. Som regel består et studiestøtteforløb af faglig sparring omkring læsning, forberedelse, opgaveskrivning, struktur og prioritering af forskellige studieaktiviteter. Ofte er den sociale dimension også vigtig. Især hvis den studerende for eksempel læser på nedsat tid og derfor ikke følger et fast hold eller en fast studiegruppe. Så er det rart at kunne mødes kontinuerligt med en anden medstuderende, der kan dele ud af sine erfaringer.  

 

Ikke to forløb er ens 

Studerende er forskellige og et studiestøtteforløb tager udgangspunkt i den studerendes ønsker og behov. Derfor er der ikke to forløb, der er ens. Som støtteperson har du mulighed for at gøre en forskel for en studerende, der grundet en funktionsnedsættelse oplever ekstra udfordringer på studiet. Det er som regel et givende samarbejde for begge, også selv om støttepersonen naturligvis ikke ved alting og kan hjælpe med det hele. Som støtteperson skal man ikke være god til alting. Noget af det vigtigste er, at man er god til at lytte og kan dele egne erfaringer. 

Her kan du downloade de detaljerede rammer for et studiestøtteforløb: Informationsark til mentorer og faglige støttelærer