Aarhus Universitets segl

Aftaler med kommuner og regioner

Aarhus Universitets ønsker at blive en foretrukken samarbejdspartner for både den private og den offentlige sektor. Universitetet ønsker blandt andet at have tæt kontakt til kommuner for at øge innovationssamarbejde og jobmuligheder gennem konkrete forsknings- og studenterprojekter.

Aarhus Universitet har samarbejdsaftaler med Region Midtjylland og 15 ud af de 19 kommuner i regionen. Dels på overordnet niveau mellem rektor og borgmester, og dels mellem fakulteter, institutter, forskere og kommuner. Blandt andet har Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning samarbejdskontrakter med de syv midt- og vestjyske kommuner. Desuden har universitetet løbende samarbejdsdialoger med de resterende fire kommuner i regionen samt kommunerne i de øvrige dele af landet, hvor universitetet også har lokationer.

Kim Niemann

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet


Aarhus Kommune

Indsatsområder:

 • Uddannelse, forskning og samarbejde
 • Iværksætteri og virksomheder
 • Arbejdskraft og talenttiltrækning
 • Klima og bæredygtighed
 • Digitalisering

Tillæg til partnerskabsaftalen (2022-2023):

 • Internationalisering
 • Påvirkning af national dagsorden
 • Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser

Læs samarbejdsaftalen

Tillæg til samarbejdsaftalen 2022-2023

Herning Kommune

Indsatsområder:

 • Udvikling af uddannelsesaktiviteter i Herning
 • Bæredygtighed og klima
 • Styrke gensidigt kendskab og samarbejde

Læs samarbejdsaftalen

Holstebro Kommune

Indsatsområder:

 • Klima og bæredygtighed
 • Uddannelsesaktiviteter og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
 • Stærke relationer og øget kendskab

Læs samarbejdsaftalen

Horsens Kommune

Indsatsområder:

 • Laboratorium for Industri 4.0-teknologier
 • Matchmaking med studerende

Læs samarbejdsaftalen

Ikast-Brande Kommune

Indsatsområder:

 • Arbejdskraft
 • Iværksætteri
 • Klima & bæredygtighed 
 • Socialøkonomi

Læs samarbejdsaftalen

Norddjurs Kommune

Indsatsområder:

 • Udvikling af fremtidens produktionskommune og arbejdskraft
 • Videns og forskningsudvikling
 • Førskole- folkeskoleområdet
 • Styrkeposition omkring vandteknologi
 • Omverden og tværgående samarbejde
 • Erhvervsklynger
 • Mobilitetskorridor

Læs samarbejdsaftalen

Odder Kommune

Indsatsområder:

 • Samskabelse, demokratiudvikling og inddragelse
 • Ledelsesudvikling
 • FN's verdensmål
 • Etablering af praktikpladser for studerende

Læs samarbejdsaftalen

Randers Kommune

Indsatsområder:

 • Studentersamarbejde
 • Center for biodiversitet
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Sundhed
 • Plastik og bæredygtighed

Læs samarbejdsaftalen
 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Indsatsområder:

 • Bæredygtighed og klima
 • Fremtidens arbejdsmarked
 • Erhvervsmæssig vækst (herunder turisme, produktionsindustri landbrug og fødevarer og energi)
 • Ny velfærd
 • Stærk samarbejdsform

Læs samarbejdsaftalen

Samsø Kommune

Indsatsområder:

 • Stavns Fjord med fokus på havmiljø og kystnære økosystemer
 • Ledelsesudvikling, bl.a. i regi af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet 
 • Samarbejde med studerende
 • Klimahandlingsplan

Læs samarbejdsaftalen

Silkeborg Kommune

Indsatsområder:

 • Erhvervssamarbejde
 • Sundhedsområdet
 • 0-18 årsområdet
 • Vand

Læs samarbejdsaftalen

Skive Kommune

Indsatsområder:

 • Klima og miljø
 • Bioraffinering
 • Forgasningsteknologi
 • Blå biomasse

Aftalen er indgået mellem Faculty of Technical Sciences og Skive Kommune

Læs samarbejdsaftalen

Struer Kommune

Indsatsområder:

 • Udlagte undervisningsforløb og virksomhedssamarbejder med studerende
 • Startup-forløb i samarbejde med Sound Hub Denmark
 • Living Lab
 • Sound Art Lab
 • Lydlaboratoriet

Læs samarbejdsaftalen

Syddjurs Kommune

Indsatsområder:

 • Forskningssamarbejde
 • Samarbejde med studerende
 • Iværksætteri
 • Sundhed

Læs samarbejdsaftalen

Viborg Kommune

Indsatsområder:

Foulum:

 • Samarbejde om bioøkonomi
 • Samarbejde om bæredygtig arealforvaltning og grøn omstilling
 • Samarbejde om lavbundsjorde og ådale
 • Internationale medarbejdere og studerende i Foulum

Jura:

 • Professionalisering af mødet med jurastuderende – karrierearrangementer mv.
 • Fortsættelse og udbygning af eksisterende samarbejde
 • Grøn international konference

Læs samarbejdsaftalen

Læs tillægsaftalen

Region Midtjylland

Fokus er på udvikling af fremtidens sundhedsvæsen og velfærdssamfund, bæredygtig omstilling af hospitalerne, klimatilpasning samt udvikling af gode rammer for regionens borgere på fx uddannelses- og kulturområdet.

Læs nyhed om aftalen her