Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådgivnings- og støttecentret

Vigtig information til studerende og mentorer i forbindelse med COVID-19

Rådgivnings- og støttecenteret støtter studerende med funktionsnedsættelser i videregående uddannelser og udbyder kurser og konsulentbistand til fagpersoner og institutioner inden for centerets fagområde.

Centeret giver årligt støtte til ca. 1000 studerende med læse-/skrivevanskeligheder, psykiske lidelser eller neurologiske lidelser.

Støtten består i individuelle forløb hos akademiske uddannelsesrådgivere eller læse-/skrivevejledere. Denne støtte suppleres af superviserede forløb med mentorer.

Støtteforløbene sigter mod at understøtte de studerendes udvikling af uddannelseskompetence, fx i form af strategier til at strukturere studiet, læse-/skrivestrategier eller strategier til at blive inkluderet i uddannelsesmiljøet. I denne strategiudvikling inddrages ofte læringsunderstøttende teknologier.

Som en integreret del af Aarhus Universitet understøtter centeret udviklingen af universitetets rammer omkring målgruppens deltagelse i uddannelsesmiljøet og bidrager til universitetets undervisning og forskningsprojekter for at udvikle viden inden for fagområdet.